Publikacja z zakresu oceny chodu człowieka

20 listopada 2018 ukazała się monografia autorstwa dra Grzegorza Soboty pt. „Indeks kosztochłonności chodu (ICT) człowieka i jego wykorzystanie w diagnostyce”, Wyd. AWF Katowice. Książka porusza ważne zagadnienia oceny wydatku energetycznego podczas chodu naziemnego na przykładzie grupy pacjentów przed i po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. Dodatkowo zaprezentowano wykorzystanie modelowania matematycznego w tworzeniu obrazu kosztochłonności chodu dla indywidualnych cech osoby badanej. Monografia do nabycia w skrypciarni AWF Katowice.