Anna Brachman z tytułem doktora!

14 maja swoją rozprawę doktorską pod tytułem „Wpływ fali uderzeniowej na poziom bólu, chód oraz kontrolę postawy u pacjentów z objawową ostrogą piętową bądź zapaleniem rozcięgna podeszwowego stopy” obroniła mgr Anna Brachman! Promotorem pracy był dr hab. Bogdan Bacik prof. nadzw. AWF Katowice. Pani doktor gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zarówno zawodowych, jak i osobistych!