Lekcja pokazowa w SP1

W dniu 13 listopada 2018 roku Pracownia Biomechaniki prezentowała się w osobie dra Grzegorz Soboty podczas lekcji pokazowej. Odbyła się ona w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chorzowie, a uczestnikami były dzieci z klasy 3A. Tematem lekcji była aktywność mięśni i sposoby jej oceny. Zaprezentowano w przystępnej formie biomechaniczną ocenę pracy mięśni z użyciem elektromiografii. Dodatkowym elementem była prezentacja Uczelni oraz Pracowni Biomechaniki i prowadzonych w niej różnych badań.