Wiedeński System Testowy

System baterii komputerowo wspomaganych testów diagnozujących obszerny zakres sfery koordynacji motorycznej oraz neuropsychicznych i fizjologicznych predyspozycji warunkujących możliwości ruchowe człowieka.

Producent: 
Schuhfried GmbH, Austria
wst