Functional Movement System – FMS™

System oceny sprawności funkcjonalnej na podstawie 7 podstawowych wzorców ruchowych.

Producent:
Functional Movement Systems
fms-test-kit-32.1395845010