Jazz-novo multisensor

System ten służy systematycznej detekcji specyficznych zachowań okoruchowych, które są bezpośrednio związane z bieżącym stanem zaangażowania świadomej uwagi. JAZZ-novo jest zaawansowanym psycho-fizjologicznym systemem pomiarowym, którego działanie jest kontrolowane przez kilka mikroprocesorów. Jest to system, który zwalnia badacza z konieczności zajmowania się technicznymi szczegółami pomiaru, co zazwyczaj wymaga zaangażowania przeszkolonego personelu technicznego w celu przygotowania i sprawdzenia działania systemu.

Producent: 
Ober Consulting
JazzNovo