Myotest

Urządzenie do badania wysokości, mocy, siły oraz prędkości wyskoków dosiężnych.

Wykorzystywane jest także do określenia 1RM w wyciskaniu sztangi leżąc i w przysiadzie.

Mon image