Stabilometr

Urządzenie służące do badania równowagi chwiejnej w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej.

Stabilometr