Pracownia Biomechaniki

Pracownia Biomechaniki prowadzi badania w szerokim zakresie biomechanicznej analizy ruchu oraz oceny wybranych cech potencjału motorycznego zawodników jak i obiektywnej diagnostyki stanu pacjenta. Nasza doświadczona kadra zajmuje się również analizą i interpretacją wyników badań, tworzeniem protokołów badawczych oraz tworzeniem zaawansowanych rozwiązań przetwarzania danych pomiarowych, również z wykorzystaniem modeli fizycznych i biomechanicznych. Wykonujemy badania w ramach projektów naukowych i prac promocyjnych jak również na zlecenie podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych i indywidualnych).

Od grudnia 2006 roku Pracownia Biomechaniki uzyskała certyfikat jakości ISO 9001 na prowadzone procedury badawcze, a w szczególności:

  1. Badanie zdolności siłowo-szybkościowych człowieka (procedura badawcza PO-7A) z wykorzystaniem analizy sił reakcji podłoża. Pozwala to na ocenę i identyfikację potencjału kondycyjnego w obrębie zdolności siłowo-szybkościowych kończyn dolnych i tułowia.
  2. Badanie stabilności postawy ciała (procedura badawcza PO-7B) z wykorzystaniem metod posturograficznych i analizy środka nacisku stóp na podłoże w warunkach statycznych i dynamicznych. Pozwala to na identyfikację i ocenę potencjału koordynacyjnego w obrębie stabilności ciała podczas utrzymywania pionowej postawy stojącej.
  3. Analiza chodu (procedura badawcza PO-7C) z wykorzystaniem elektromiografii powierzchniowej, analizy sił reakcji podłoża oraz metod filmowych. Informacja o pełnej strukturze ruchu pozwala na odniesienie do wskazanych wartości referencyjnych lub norm populacyjnych.

Pracownia Biomechaniki mieści się w budynku głównym AWF Katowice (budynek A), sala 04. Wszelkie sprawy związane z zaplanowaniem badań, kosztami i dostępnymi opcjami proszę ustalać
z Kierownikiem Pracowni Biomechaniki – dr Grzegorz Sobota
, pokój 23, g.sobota@awf.katowice.pl tel. (32) 2075188. Aktualne formularze badawcze stosowane w Pracowni dostępne są w zakładce
‘Do Pobrania’ na stronie
http://www.labkmc.awf.katowice.pl/?page_id=587